Ønsket om å bli begjært

En studie av forskeren Murray og Brotto i Journal of Sex & Marital Therapy viser oss at en av de tingene heterofile menn først og fremst savnet seksuelt, var å bli begjært. Dette ble beskrevet som "svært viktig" i et forhold for flertallet av de 300 mennene som var med i studien. Det var imidlertid kun 12 % av mennene som følte seg begjært i parforholdet sitt i den grad de ønsket. Det å føle seg begjært var derfor et stort savn hos flesteparten: Flesteparten beskrev det som like viktig som å spise eller sove. Å ikke føle seg begjært av partneren sin er også en viktig risikofaktor for utroskap. Hele 95% av mennene i samme studie rangerte det å føle seg begjært som det viktigste for hvor fornøyde de var med sexen.

Hvorfor er behovet for å bli begjært så stort?

Vi har alle måter vi foretrekker å vise og motta kjærlighet på. Hos menn i parforhold er fysisk kontakt og sex oftere et kjærlighetsspråk enn hos kvinner. Det vil si at sex ikke bare er viktig i seg selv, men at det er med på å gjøre slik at han føler at partneren er glad i ham. For menn i parforhold er sex en viktig kilde til kjærlighetshormonet oxytocin, som bidrar til at han føler nærhet til partneren. Mange knytter også selvfølelse og selvtilliten sin opp mot hvor seksuelt attraktive de er, slik at det føles ekstra godt når en partner viser at hun virkelig vil.

Fortell om umøtte behov for bedre sex

Hva kan han gjøre for å føle seg mer begjært i senga?

Mange menn kan vegre seg for å si fra om at de har behov for å føle seg seksuelt attraktive. De kan for eksempel få tanker om at de ikke "bør" ha slike behov. Dette handler ofte om urimelige myter og forventninger knyttet til mannsrollen, som igjen kan gi skamfølelse hvis man ønsker noe annet. Hvert enkelt par kan imidlertid velge å handle annerledes enn det slike urimelige krav til kjønnsrollene sier. Det å ville føle seg attraktiv i partnerens øyne er også et viktig menneskelig behov som de fleste kjenner seg igjen i, uavhengig av kjønn og sivilstatus. Å be om mer av det du trenger, med redusert fare for at det blir til krangel eller sårede følelser, er noe vi går gjennom på kurset i mannlig seksualitet.

95% av menn rapporterte at følelsen av å bli begjært er det viktigste for hvor seksuelt tilfredsstilt han føler seg. Å bli begjært er altså ikke bare viktig, men den VIKTIGSTE faktoren for hvordan han opplever sexen. På kurs i mannlig seksualitet får du derfor som en bonus også med deg 7 strategier for å gjøre slik at han føler seg begjært, også i tilfeller hvor hennes lyst kanskje er lavere enn hans.

Hva mer kan han gjøre for å føle seg mer begjært?

Å snakke om det er selvsagt viktig, men det er også viktig å være oppmerksom på tegnene på begjær fra partneren.

Mange kvinner tar initiativ til sex på mer subtile måter enn menn. De viser oftere at de er mottakelige for hans fremstøt i form av øyekontakt, smil og kroppsspråk, enn at de nødvendigvis tar det første fysiske skrittet. Det vil si at det mange ganger kan virke som initiativet kommer fra ham, mens det egentlig kom fra henne ved at hun har lokket det frem. For menn som ønsker at partneren skal ta mer initiativ er det viktig å være oppmerksom på disse mer subtile måtene å ta initiativ på. Kanskje tar hun initiativ langt oftere enn han tror? Dersom han vil føle seg begjært er det viktig å få med seg måtene hun viser det på.