Fantasiene og tankene som bør vekke bekymring

Når tanker og fantasier blir problematiske

De fleste fantasier og seksuele tanker er helt normale. Det finnes derimot noen unntak: Har du fantasier eller tanker om ikke-samtykkende seksuelle handlinger (overgrep), mindreårige eller om å påføre andre vold eller smerte uten samtykke, så må du få med deg denne artikkelen. 

Det samme gjelder om du har tanker om seksuelle handlinger med personer du er i en maktrelasjon til, eller hvis de seksuelle handlingene bryter loven og på den måten kan medføre uheldige konsekvenser for deg selv eller andre.  

De fleste fantasier, selv drøye fantasier, er helt normale

Kjente du deg IKKE igjen i avsnittet over, men er bekymret over tankene og fantasiene dine? Da kan du også finne mye nyttig i vår omfattende guide til fantasier, som du finner på linken under dette avsnittet. Der kan du lese alt om hva som er våre vanligste fantasier. Der kan du også lese mer om hvorfor vi har fantasier, hvilke du bør dele med partneren og hvordan fantasier kan hemme eller fremme nærhet med en partner. Dersom du ikke har lest den, anbefaler vi at du starter der. Kanskje vil du føle deg mer «normal» bare av å lese mer om hvordan mange fantasier er «på kanten», eller om hva som faktisk rører seg i hodene våre seksuelt? Mange "drøye" fantasier er nemlig helt normale og ufarlige.

Seksuelle tvangstanker

Finnes det seksuelle tanker som tilsynelatende kan være veldig drøye, men som ikke trenger å vekke bekymring?

Noen opplever bekymring knyttet til seksuelle tanker fordi tankene ofte kommer igjen og igjen. Dette kan være potensielt problematiske tanker som du bør se nærmere på. Det kan imidlertid også være snakk om ufarlige, men skremmende tvangstanker. Tvangstanker er nettopp slike påtrengende tanker som dukker opp til stadighet. De vekker ofte betydelig angst, og handler ofte om noe ubehagelig eller tabu. Dersom man ikke har andre risikofaktorer for å begå overgrep, og tvangstankene er en del av en tvangslidelse, har man IKKE økt risiko for å begå overgrep. Da har man i stedet en angstlidelse. Behandles den, forsvinner også tvangstankene.

Eksempel på seksuelle tvangstanker

Typiske tvangstanker på det seksuelle området kan være:
 «Tenk om jeg begår overgrep mot noen!»
 «Tenk om jeg drar opp genseren og blotter meg!»
 «Jeg er egentlig lesbisk» (når man vet at man ikke er det).
"Tenk om jeg begynner å onanere i kirka!"

Slike tanker kan virke veldig skremmende. Tvangstanker kan imidlertid være en del av tvangslidelse, som er en angstlidelse. Dersom du ikke har andre risikofaktorer, som vi kommer tilbake til om litt, har man imidlertid ikke økt risiko for å faktisk handle på slike tanker. Da kan selv slike drøye tanker være helt ufarlige. Tvangslidelse øker ikke risikoen for å begå overgrep.

Ved tvangstanker vet du logisk sett at slike tanker er tanker du ikke ville handlet på, og at de ikke stemmer. Du har heller ikke noe som helst ønske om å handle på disse tankene. Tanken på å skulle handle på dem fyller deg heller med gru enn med opphisselse. Men, de kan likevel virke veldig skremmende, fordi de utløser mye angst. Mange blir derfor redde for at de kan komme til å handle på dem uansett. 

Hvordan vet du forskjellen på om de tankene du har seksuelt er tvangstanker, eller om det er mer problematiske tanker? Dersom du f.eks. har tanker om å begå overgrep mot noen og hele deg fylles av intenst ubehag, angst og ikke seksuell opphisselse, er sjansen stor for at dette er nettopp ufarlige tvangstanker.

Seksuell opphisselse kan altså gi deg en indikasjon på hva som er hva: Er det tvangstanker blir du ikke opphisset av tankene. Hvis du blir opphisset eller opplever tankene som pirrende eller fristende, er det imidlertid problematiske tanker. 

Tvangstanker har forøvrig god prognose, og mange klarer å få kontrollen over slike tanker. Se psykiskhelsenett.no for å lese mer om tvangstanker for å se om du kjenner deg igjen. Da kan kurs i angstmestring på samme nettside være  til stor hjelp.  

Hvis du er i tvil om det er snakk om ufarlige tvangstanker eller mer problematiske tanker finner du hjelpetilbud helt til slutt i denne artikkelen. De har taushetsplikt og kan gi deg en avklaring på veien videre.

Opphisset i feil situasjon er ikke alltid grunnlag for bekymring

Andre har opplevd seksuell opphisselse i situasjoner hvor det passer dårlig. En politimann kunne fortelle dette:

"Jeg ble seksuelt opphisset da et voldtektsoffer fortalte om hva hun hadde vært utsatt for. Jeg følte meg forjævlig og var helt fortvilt over det.  Var jeg egentlig en overgriper? Jeg kunne aldri tenke meg å skade noen slik hun hadde blitt skadet, så jeg forstod ikke reaksjonene mine."

For denne politimannen skulle det vise seg at det var den seksuelle konteksten som hadde skapt opphisselsen. I denne situasjonen var det en voldelig situasjon, men det er samtidig et seksuelt element til stede. Hjernen hans hadde plukket opp på dette seksuelle, som hadde utløst en respons i en svært uheldig situasjon.

Denne historien ble delt på et foredrag som ble holdt for sexologer. Sexologen som underviste, som på grunn av innholdet skal få være anonym, sa videre følgende:

"En gang hadde jeg en pasient i behandling som fortalte om hvor seksuelt opphisset han ble av å ha på seg bleier. Jeg tenner overhodet ikke på bleier, og derfor ble jeg så sjokkert når jeg kjente at jeg ble kåt mens han fortalte. Jeg ble veldig bekymret - for det første var han en pasient, og menn i bleier er hvertfall ikke min greie! Det var først etterpå det gikk opp for meg at det var ikke bleiene jeg ble tent av, men av å se hvor revet med han var da han fortalte. Den erotiske opphisselsens hans var imidlertid en kjent følelse. Det var altså noe i den seksuelle konteksten som skrudde på systemet mitt."

Opphisselse i feil situasjon er derfor ikke nødvendigvis en klar indikator på at noe er galt, selv om det så aboslutt kan være det.

For å gjøre det enda mer komplisert kan noen seksuelle tanker ligne på tvangstanker, men reflekterer i stedet et underliggende problematisk tenningsmønster som du trenger hjelp til å endre.

Alt dette kan være veldig vanskelig å nøste opp i på egen hånd, og også noe du bør få hjelp til. Til slutt i denne artikkelen finner du en anonym chattjeneste, som kan hjelpe deg med å finne ut hva som er hva.

Er det problematisk å fantasere om voldtekt?

Playrape, altså samtykkende sex i en setting som tilsynelatende er tvungen, er en av de vanligste kvinnelige fantasiene og et langt i fra uvanlig rollespill innenfor BDSM. Dette er egentlig ikke en fantasi om voldtekt, men om røff sex hvor man underkaster seg og slipper kontrollen i stor grad. Vil man det som skjer, er det jo per definisjon samtykkende og ikke voldtekt. Om slike fantasier er problematiske eller ikke, avhenger av hvordan du forholder deg til samtykkebiten: Røff, samtykkende sex hvor man rollespiller mangel på samtykke er uproblematisk og helt normalt. Fantasier om tvang eller mangel på samtykke, hvor det er nettopp mangel på samtykke som er opphissende, er noe du bør ha profesjonell hjelp til å finne ut av. Det kan øke risikoen for å begå overgrep om det ikke tas tak i.

Når har det gått for langt?

De problematiske fantasiene

Fantasier er som regel bare ufarlige, mentale seksuelle hjelpemiddel. Noen fantasier kan imidlertid være uttrykk for større vanskeligheter knytte til seksualitet, eller være et tegn på at sex og vold har blitt blandet sammen. Det inkluderer blant annet fantasier om seksuelle handlinger eller vold mot noen som ikke samtykker eller som er mindreårige. Fantasier er i utgangspunktet harmløse så lenge de forblir kun fantasier. Men, veien fra fantasi til handling kan være for kort for noen. Det kan være andre ting til stede i livet ditt som øker risikoen for å handle på en skadelig fantasi. Belastninger du opplever kan også tippe deg over til å handle på ting du ellers ikke ville handlet på.

Varselstegnene på at du bør oppsøke profesjonell hjelp

Ettersom forhold utenfor din kontroll kan redusere kontrollen din, bør du alltid vurdere å oppsøke profesjonell hjelp dersom du har fantasier om å påføre en person som ikke samtykker vold, smerte eller seksuelle handlinger. Det samme gjelder for fantasier om personer under lavalder eller som du er i et tillitsforhold til. Kjenner du deg i tillegg igjen i ett av disse punktene, bør du absolutt søke hjelp:

  • Du klarer ikke eller har vanskelig for å få tenning/lyst uten å tenke på noen av de nevnte problematiske tankene eller fantasiene.

  • Du opplever at du blir ekstremt opptatt eller fiksert på slike fantasier. Blir slike fantasier en nødvendighet for opphisselse eller en for stor del av seksualiteten din, bør du søke hjelp.

  • Fantasiene eller tankene begynner å ta over store deler av hverdagen din og forstyrrer deg i vanlige gjøremål.

  • Du går over til å planlegge eller tenke på hvordan du kan leve ut slike fantasier i virkeligheten.

  • Du må bruke selvkontroll eller forsøker å ta deg sammen for å unngå å planlegge eller for å unngå å faktisk handle på fantasiene.

  • Du lever ut slike fantasier i virkeligheten på partnere/personer som ikke vil det eller som ikke har samtykkekompetanse pga. at de er under lavalderen. Og ja, det inkluderer også hvis du prøver å sette deg selv i situasjoner hvor det er lettere at det du fantaserer om, kan skje, eller digitale situasjoner.

  • Du oppsøker situasjoner for playrape-rollespill eller utøver dominanse i BDSM-rollespill. Dette kan gå fint, men det er viktig at du er klar over at evnen til å stoppe er nedsatt ved seksuell opphisselse (30% flere menn oppgir at de ville tvunget noen til sex når de spørres under seksuell opphisselse, enn når de ikke er kåte). Dersom du er den dominante parten og allerede har fantasier i retning ikke-samtykke, kan du ha økt risiko for å ignorere et sikkerhetsord fra partneren eller ikke få med deg tegnene på at samtykke trekkes tilbake. Da er man over i faktisk voldtekt og ikke rollespill. Før du gjør noe slikt bør du ha virkelig ordnet opp i din egen bagasje, slik at det faktisk er trygt å ha sex med deg. Hvis ikke leker du med ilden.

  • Ikke alle tanker er ufarlige. Hvis du har tanker som rettferdiggjør overgrep, som for eksempel tanker som «det skader ikke så mye som media skal ha det til» eller «barn er også seksuelle, de vil det egentlig» eller lignende tanker, må du oppsøke hjelp. Alle tanker som minimaliserer skadevirkninger eller som rettferdiggjør overgrepshandlinger eller batatelliserer dem er tegn på at du trenger å ta kontakt med profesjonelle. Dette er tanker som vi vet øker risikoen for å begå overgrep betydelig.

  • Andre tanker som er problematiske er tanker som er basert på at man tror man vet bedre enn partneren selv hva de egentlig vil: «Hun liker det egentlig», «han har ereksjon så det betyr at han samtykker selv om han sier nei», «hun sier nei for å ikke virke lett på tråden, men hun vil det egentlig.» Tanker hvor kvinner blir sett på som objekter som skal brukes eller som «horer» er også risikofaktorer, spesielt samtidig med fantasier om seksuell tvang. Dette er tanker som er vanlig hos personer som begår voldtekt.

Hva betyr det om du kjente deg igjen i ett eller flere av punktene?

Kjente du deg igjen i noe av dette, er dette tegn på at det har «blitt krøll» et sted seksuelt for deg, og du vil kunne trenge hjelp for å få orden på det igjen. Det betyr ikke at du nødvendigvis er i ferd med å bli en overgriper, men at risikoen din er økt om du ikke tar tak i det. Det kan også reflektere et underliggende tenningsmønster som du trenger hjelp til å forandre slik at det ikke skader deg selv eller andre.
Noen ganger henger problematiske fantasier og tanker sammen med at du har opplevd seksuelle krenkelser som du trenger hjelp til å bearbeide, slik at du kan få en sunn seksualitet tilbake. Fantasier om seksuell tvang i slike tilfeller noen ganger være en måte å beskytte seg mot smerten man har opplevd på: Det blir dermed et slags psykologisk forsvar hvor man ubevisst identifiserer seg med overgriper for å redusere smerten man selv har. Dette kan en psykolog som jobber med seksuelle vanskeligheter (fortinnsvis en spesialist i klinisk sexologi) hjelpe deg med.

Hvor lang er veien din fra tanker og fantasier til handling?

Kanskje tenker du nå at du aldri ville handlet på fantasiene dine, selv om de er i den problematiske kategorien. Kanskje kjente du deg igjen i ett eller flere av punktene overfor. 

Vel, det er flott at du tenker at du aldri ville handlet på de problematiske fantasiene. Men det samme har mange tenkt før deg, som likevel har gått over streken.

Enten du kjente deg igjen eller ikke, så må du være klar over en ting: Dersom det skjer påkjenninger i livet ditt, eller noe som gjør at du ikke har full kontroll over følelsene dine, kan dette nedsette selvkontrollen din. Selvkontroll er en begrenset ressurs. Hvis du kjemper veldig imot deg selv for å la være å handle på fantasiene dine, vil påkjenninger gjøre deg ekstra sårbar for å slippe opp bremsen. Da kan det være for sent. I tillegg kan du komme til å tro på tanker som legitimerer overgrep, spesielt i slike sårbare perioder.

Har du samtidig opplevd overgrep, omsorgssvikt og traumer selv, og ikke fått bearbeidet disse, er du ekstra sårbar hvis det skjer nye belastninger i livet ditt. Da vil kombinasjonen av ubearbeidede erfaringer, miljømessige triggere og seksuelle fantasier være med på å øke risikoen din for at du faktisk kan komme til å handle på slike fantasier. 

Derfor må du være føre-var og heller oppsøke behandling før begeret renner over.

Husk: Steder som spesialiserer seg på slike problemstillinger og profesjonelle psykologer vil ta deg varmt imot. Det står stor respekt av å ta tak i eventuelle uheldige tenningsmønstre slik at man unngår å skade andre. Noen ganger får man ikke riktig behandlermatch, noe som gjelder uansett hva man søker hjelp for. Da er det viktig at du bytter til noen som passer deg bedre. 

Pedofili er et tenningsmønster, ikke en seksuell legning 

Noen vil hevde at de ikke kan få hjelp, fordi de anser seg selv som pedofil og tror at det er en seksuell legning. Seksuelle legninger kan som kjent ikke forandres gjennom terapi. 

Pedofili er imidlertid et tenningsmønster og ikke en legning av to årsaker:


1) Terapi hjelper.

Ved Institutt for klinisk sexologi og terapi i Oslo har flere pasienter gjennom langvarig terapi mistet tenningen på barn, og i stedet opplevd å bli tiltrukket av voksne. Mange får også redusert risiko for å begå overgrep gjennom terapi.  

2) Miljøet øker risikoen for at noen blir overgripere og pedofile (uavhengig av om de begår overgrep eller ikke). Hvis pedofili hadde vært en legning, ville ikke miljøet man vokste opp i spilt noen rolle.

I et foredrag på Nytfestivalen i 2019 holdt en psykolog et foredrag med tittelen: «Hvordan lage en overgriper.» Omsorgssvikt, overgrep og traumatiske hendelser er hovedingrediensene. Kognitive utfordringer øker også risikoen. Å få hjelp med disse tingene kan redusere risikoen for at problematiske fantasier og tanker blir til noe mer.

La oss ta en disclaimer for ordens skyld: Kun en liten del av alle med slike erfaringer bli pedofile eller overgripere: Påkjenninger rammer oss ulikt ut fra blant annet hvilke gener vi er født med og hvilke beskyttende faktorer vi har. De fleste med slike negative livserfaringer er langt mer tilbøyelig til å ende opp i jobber hvor man prøver å stoppe overgrep fra å skje, enn fra selv å bli overgripere. 

Her kan du få hjelp til å komme deg videre

Vi hos avansertseksualitet.no har ikke dette temaet på kursene våre og har ikke behandlingstilbud rettet mot denne problemstillingen.

Det finnes både offentlige og private tilbud som hjelper personer som er redde for at de kan komme til å handle på problematiske tanker og fantasier. IKST i Oslo har kompetanse på dette og er et privat tilbud. Det etableres også offentlige behandlingstilbud fortløpende over hele landet som en del av "det finnes hjelp" satsningen, og Oslo, Bergen og Stavanger har allerede behandlingsklinikker. "Det finnes hjelp" har også en chattjeneste og en nettside, som du kan finne på linken under. NB! Bor du for langt unna? Flere psykologer enn tidligere gjennomfører videoterapi. Ikke la avstand stoppe deg fra å søke hjelp. Jo før du søker hjelp jo bedre: Da reduserer du faren for at du gjør noe som ødelegger ditt eget og andres liv.