Hva er ok å bestemme når det gjelder en annen person?

Noen behov og grenser kan vi kompromisere rundt og finne gode, felles løsninger på. Andre er mer knyttet til vår identitet og selvfølelse, og vi kan ikke inngå kompromiss uten at det føles som et offer. Det er kun oss selv som kan bestemme når det er ok å inngå kompromiss eller å finne en løsning, og når det blir et offer for oss å gi etter. Dette er noe hver enkelt må kjenne etter i seg selv. En annen person kan ikke ofre seg for deg uten at det medfører motvilje og bygging av murer i relasjonen. Å ofre seg selv skader både personen selv og relasjonen.

Du kan komme med forespørsler om å få behovet ditt møtt

Det vil si at i sunne relasjoner så kan vi komme med forespørsler til den andre om å møte behovene våre. En forespørsel er ikke det samme som å forlange, kreve eller forvente at den andre skal møte behovene våre. Det vil bare si at vi formidler hva behovet vårt er, og ber om hjelp av den andre til å møte det. Men, vi kan ikke kreve at den andre skal gjøre det vi ber om. De må selv sjekke med seg selv om det er innenfor det de er komfortabel med, eller om det blir å ofre seg selv. Hvis vi krever at noen skal gi opp noe som er viktig for dem selv for å tekke oss, går vi veldig raskt over grensen til å bli kontrollerende på måter som skader relasjonen.

Når det gjelder partners pornobruk er det noen hovedutfordringer partnere kan stå i: 1) Man kan ha en legitim bekymring over pornobruk fordi det påvirker sexlivet negativt, eller 2) porno påvirker personens evne til å fungere på ulike områder slik at man krysser grensen til avhengighet, eller 3) man synes partnerens pornobruk er vanskelig, fordi det vekker vonde følelser i en selv.

Når pornobruk skader forholdet

Når partneren onanerer i stedet for å ville ha sex

Pornobruk kan redusere lysten på sex med en partner, fordi man får møtt det seksuelle behovet på andre måter. Her er kjøreregelen at en aktivitet blir problematisk hvis den begynner å ta aktivt vekk fra forholdet. For noen er det fint at partneren får litt mindre lyst på sex, fordi sexlysten innad i paret da blir litt mer balansert. For andre er det ønskelig med mer sex, og pornobruk med tilhørende onani som reduserer sexlysten blir fort problematisk. Pornobruk som ikke påvirker tilfredshet med hvor ofte man har sex, kan derimot være en fin måte å få levd ut andre sider av sin seksualitet på. Onani er i utgangspunktet en viktig del av seksualiteten, og prøver man å begrense onani for den andre er man raskt over grensen til kontrollerende hvis partner ikke er med på en slik løsning.

Samtale rundt det vanskelige

Hvis porno begynner å forstyrre andre deler av personens hverdag og gjør det vanskelig å gjennomføre for eksempel jobb, så er man igjen over på noe som kan være problematisk avhengighet. Både når det gjelder avhengighet og onani som forstyrrer seksuell tiilfredshet, er det ikke noen vei utenom å ta en samtale rundt det man observerer. Det er viktig å få frem at dette ikke er noe å skamme seg over for den andres del, men samtidig få frem bekymringen som ligger bak. Det er også viktig å få frem hvordan det påvirker en som partner på en sårbar, ikke-klandrende måte. Ikke ta samtalen når du er emosjonelt aktivert: Blir du for emosjonelt aktivert når du tar opp temaet, vil den andre ofte ikke høre deg fordi den emosjonelle intensiteten føles som et angrep. Hvis du ikke klarer å ta det opp på en rolig måte bør du jobbe med tankene som ligger bak og som skaper den emosjonelle ladningen hos deg.

Hva når partners pornobruk føles vanskelig?

Mange spør seg selv om de har rett til å bli sjalu og reagere på at partneren bruker porno. Hva man har "rett til" er imidlertid lite til hjelp. For faktum er jo at man synes det er kjipt, og man føler det man føler uansett. Her er man inne i et dilema: På samme måte som pornobruk kan skade forholdet, så kan også overdreven kontroll av partnerens seksualitet gjøre det samme. Overdreven kontroll handler ofte om egen usikkerhet på et eller annet vis. Og ofte så er det jo nettopp en usikkerhet partners pornotitting aktiverer. Den kan være veldig smertefull og vond å bære.

Her står du ved et veivalg. Du kan kontrollere partnerens seksualitet og si at vedkommende ikke får lov å se på porno. Det vil ofte medføre redusert forholdstilfredshet. Du bygger en mur mellom deg og partneren din og får en partner som må undertrykke et viktig behov for deg. Du kan også finne deg en av de 2% av menn som ikke ser porno, eller ha flaks med at partneren din synes det er greit å gi opp porno. Eller, du kan få til en vinn-vinn løsning som begge kan leve med. Den innebærer at dere begge jobber for å redusere problemet fra hver deres kant.

Å jobbe med å løse problemet fra hver deres side innebærer: 1) At du jobber med egen usikkerhet fra din kant, samtidig som 2) din partner hjelper deg ved å møte deg et sted på veien, slik at dere finner en felles løsning på pornobruken som begge er ok med.

  • 1. Bli bevisst på hva som vekkes i deg av pornobruk

    Det er viktig at du blir tydelig på hvilke følelser det aktiverer i deg når partner ser porno. Får det deg til å føle deg ikke bra nok, ikke god nok? Sammenligner du deg? Dette er noe av det som må formidles til en partner på en sårbar, ikke kritisk måte etter hvert. Du bør også være bevisst på dine egne oppfatninger rundt porno: Er det noen former for porno du er mer ok med enn andre? Er det ok hvis partner bruker det i små doser? Hvis dere ikke har sett hverandre på en stund? Hvis dere ser sammen?

  • 2. Ta ansvar for egne følelser

    Det er ikke partners pornobruk som gir deg de vonde følelsene, men hvordan du tenker om pornobruken. Det er derfor noen synes porno er helt ok, mens andre synes det er vanskelig: Tankene om samme situasjon er ulike, og da blir følelsene også forskjellig. Neste trinn er derfor å å jobbe med de vonde følelsene. Det er tanker som gir angst, usikkerhet eller et negativt selvbilde som adresseres i denne prosessen. Når de endres, vil også følelsene endre seg. Du kan oppsøke en terapeut, eller jobbe ved å endre tankene som forårsaker de vonde følelsene på egen hånd hvis du vet hvordan. Kombinert med samtalen etter steg 3 kan dette gjøre slik at du etter hvert genuint blir ok med en løsning som også er ok for din partner.

  • 3. Hva vil gi deg lettelse?

    Neste del av forarbeidet, før samtalen med partneren, er å bli bevisst på hva du har behov for fra din partner. Hva kan din partner gjøre som ikke er et for stort inngrepen i deres seksualitet, men samtidig gi deg lettelse? Her er det viktig at du tenker gjennom hva som skal til for at du skal være ok med partners pornobruk. Det vil åpne opp for flere mulige løsninger. Kanskje hjelper det hvis han sier fra? Mens du kjenner vonde følelser av pornobruk vil du kunne trenge andre og kanskje mer inngripende løsninger enn når følelsene ikke er problematisk i samme grad. Når du har jobbet ned usikkerheten din kan dere komme tilbake til løsningen dere har valgt, og se om den fortsatt fungerer, er nødvendig eller må korrigeres.

Hvordan kan en sånn samtale høres ut?

Målet er å åpne en sårbar, ærlig og åpen samtale som åpner opp for dialog

Start mykt og forsiktig, og gi gjerne uttrykk for noe du setter pris på ved partneren din aller først. Du kan for eksempel si ting som: "Det er viktig for meg at du vet at jeg ønsker å respektere seksualiteten og kroppen din, og jeg har ikke noe ønske om å gå over grensene dine i forhold til det. Samtidig vet jeg at når en partner bruker porno, så vekkes det en usikkerhet i meg som gjør at jeg føler...Jeg vet at dette henger sammen med mine smertepunkter som jeg jobber med å redusere fra min kant. Samtidig er det viktig at vi har en sunn samtale rundt dette, fordi det er viktig at mine grenser og behov også respekteres. Jeg vil derfor gjerne at vi kommer frem til en løsning hvor begges følelser respekteres og tas med i betraktningen. Jeg ville foretrukket at vi gjør for eksempel løsning....... fordi det vil gjøre at jeg føler meg mye tryggere i forholdet, men jeg vil at vi skal finne noe som fungerer godt for oss begge. Hvordan høres det ut for deg?"

Vær fleksibel og åpen

Det kan være fristende å si at det du trenger er at partneren din aldri mer ser porno. Men, for de fleste menn blir det å ofre en del av sin seksualitet og vil heller tvinge dem til å lyve på grunn av følelsen av å bli kontrollert. Når du forhandler om løsninger dere begge kan leve med, prøv derfor å få frem at målet er at partneren skal føle seg fri til å si nei hvis det blir et for stort offer. Det er kun løsninger som føles ok for dere begge to som ikke sakte forgifter kjærligheten over tid.

Moral eller ubehag skapt av vonde følelser knyttet til egne sår?

Mange kommer dit at de føler seg ok med partners pornobruk når de har gjort det indre arbeidet som skal til. Men, noen ganger er det verdisyn som ligger under og som gjør at man ikke ønsker porno i livet sitt, og ikke usikkerhet og indre smerte. Pornoindustrien har sine bakdeler, som er grunnen til at mange heller velger å porno av ekte par som er glade i hverandre som et alternativ. Men, ofte fordekkes usikkerhet under det moralske flagg. Å jobbe med egne tanker og følelser knyttet til indre smerte gjør det lettere å sortere i hva som faktisk er sannhet for deg, og hva som skyldes indre smerte, frykt for å bli forlatt, følelse av på ikke strekke til, osv. Det er fra et slikt standpunkt du kan vite hva du egentlig vil, uten å fargelegges av at du flykter vekk fra indre ubehag.

Hva hvis porno bare ikke er noe for deg?

Etter å ha arbeidet med vonde følelser som vekkes, vil du kanskje likevel stå igjen med en følelse av at porno ikke er forenelig med ditt verdisyn i et forhold. Det er i tilfelle også helt ok: Så lenge du ikke har tanker som skaper smerte reflekterer det sannsynligvis det som er riktig for akkurat deg. Og det er også helt ok. Det er når vi tar avgjørelser basert på frykt og ikke ut fra det som er riktig for oss at vi i størst grad angrer. Hvis det er dette du kommer frem til, så er det helt ok. Da gjenstår det bare å finne eller skape et forhold med noen som deler synet ditt på porno i tilstrekkelig grad til at begges behov blir ivaretatt. Det er alltid målet på sikt.