Hvorfor kan rutinesex være bra?

Include supporting information here.

Variert sex. Spennende sex. Nok sex. Noen ganger kan to-do-lista begynne å strekke seg inn i sexlivet også. Når presset blir stort og ressursene til å takle det tappes, kan sex føles som nok et gjøremål som man må få unna. Da er faren stor for at sexen kommer nederst på prioriteringslista. For mange menn i langvarige parforhold er det imidlertid først og fremst sex som gjør at de føler seg nært sin partner. Mange par har derfor nytte av å droppe kravene til at sex skal være så fantastisk og flott hver dag, og heller fokusere på å få til god nok sex for begge to. God nok sex fjerner presset og senker terskelen. Det kan dermed gjøre det lettere å komme i gang.

Rutinesex har en viktig rolle, tross alt

Rutinesex er kanskje ikke det mest spennende, men det har likevel sin plass. Det øker intimiteten, så fremt begge klarer å akseptere at i perioder er det bedre å fokusere på "god nok" enn "superspennende sex." Så kan man heller gå i gang med mer variert og spennende sex når overskuddet og omstendighetene ligger bedre til rette. Å slå et slag for rutinesexen kan altså gjøre det lettere å holde sexlivet i gang. Det gjør det igjen lettere å holde lysten og vanene som fremmer den i gang også. Så fremt begge to kommer under "rutinesexen" kan det bane veien for lyst og mer kreativ sex igjen senere.

Hva hvis den ene ønsker seg mer variasjon enn den andre?

Dette er en vanlig problemstilling for mange sexologer. Husk at partnerens behov er valid og riktig for den det gjelder, og at verken et stort eller lite behov for variasjon er et tegn på at det er noe "feil" med den andre. En slik holdning danner det beste utgangspunktet for en god samtale rundt dette temaet. Du må også gjøre det tydelig at du tar parterens behov på alvor. Hvis ikke skader du relasjonen og dermed indirekte deg selv. Det betyr ikke at du trenger å gjøre som partneren ønsker, men at du er villig til å forhandle om å finne en løsning som fungerer godt for dere begge to. Hvis ikke skades forholdet på sikt.

Gode løsninger finnes

For å finne en god løsning må dere våge å være ærlige om hvor stort behovet deres er for variasjon og spennende sex i utgangspunktet. Må hver andre gang være nytt og spennende? Eller hver tiende? Hvis dere ikke er ærlige med hverandre når dere diskuterer dette, vil ikke et kompromiss føles som en bra løsning. Derfor er det viktig at du ikke sier det du tror partneren vil høre når dere diskuterer dette, men at du faktisk sjekker inn med deg selv for å finne ut hva som faktisk stemmer for deg. På kurs i mannlig seksualitet har vi også et system som hjelper deg å bryte ut av rutinesexen slik at du og partneren kan ha spennende sex, selv på dager hvor overskuddet ikke nødvendigvis er det største.

Ønsker du deg et system for spennende, variert og givende sex, selv når du har lite tid og overskudd?

Hvis du ønsker mer variert og spennende sex, trenger du kun 15 minutter med partneren din på å gjennomføre metoden vi beskriver på kurs i mannlig seksualitet. Ett eneste kvarter gir deg dermed variert og spennende sex i flere måneder - uten at du trenger å tenke på det videre.