Hva er en "bad boy" eller drittsekk når man snakker om dating?

En klassisk drittsekk i sjekkesammenheng er en som tilsynelatende ikke bryr seg noe særlig om andres følelser og behov. I stedet kan han fremstå som hjerteløs og arrogant, og sier sine egne meninger uavhengig av andres reaksjoner på dem. Ofte er de uavhengige og avvisende og ikke nødvendigvis spesielt sympatiske. Mange klør seg i hodet og skjønner ikke hvorfor disse mennene tilsynelatende drar så mange damer. Hvorfor vil hun ikke heller ha ham som behandler henne bra?

Tidsperspektiv har betydning

Den seksuelle selvsikkerheten til bad boys bidrar til tiltrekning

Det er en viss forskjell i preferanser hos kvinner avhengig av om hun ønsker seg en mann for en natt, eller over lengre tid. Kvinner er mer tilbøyelige til å bli med en bad guy hjem under eggløsning, som er en periode hvor mange også er kåtest. For tilfeldig sex har utseendet mer å si i følge forskning, og selv om bad boys ikke nødvendigvis er penere er de ofte velstelt og velkledt. Det kan være avgjørende når det gjelder tilfeldig sex. Resten av måneden er det imidlertid en langt mer stabil partner som vanligvis vinner for de fleste. Det vil si at det er de stabile, rolige mennene som gjerne blir vinnerne i det lange løp eller dersom hun ønsker seg noe mer varig.

Vil kvinner egentlig ha drittsekker?

I studier hvor kvinner blir bedt om å velge mellom ulike kandidater, er det ikke bad boyen som blir valgt av de fleste kvinner. Det samme gjelder hvis kvinner skal velge ut hvilken partner de tror vil være bra for en annen kvinne. I begge tilfellene var det en selvsikker, omtenksom, snill og lite nevrotisk mann som vant. Kun et veldig lite mindretall ville være med en mann som var aggressiv eller krevende. Typiske "bad boys" ble ikke valgt hos andre enn av noen ytterst få.

Det er ikke riktig å si at kvinner flest tiltrekkes av badboys. For de fleste kvinner er det overhodet ikke slik. Det er riktigere å si at noen kvinner har denne tiltrekningen - og at den har mer å si selv for disse kvinnene i enkelte faser i livet, enn i andre. Hvorfor kan det likevel virke som om kvinner foretrekker bad boys, når statistikken viser noe annet? Hvis du omgås personer som har denne tiltrekningen, er det fort gjort å overgeneralisere og tro at det du ser gjelder for kvinner flest, når du bare ser en liten del av virkeligheten. Hjernen vår er også laget for å først og fremst legge merke til og huske det som bekrefter det vi allerede tror. Dermed kan vi få et feilaktig bilde av situasjonen.

Egenskaper knyttet til trygg tilknytning drar flest damer

Den mest sexy egenskapen hos menn har i mange studier vist seg å være alturisme. Det gjaldt uansett om hun ville ha en partner for en natt eller over lengre tid. Det vil si at du har mye mer å vinne på å melde deg som frivillig for en god sak, enn på å prøve å bli en drittsekk. Mange andre egenskaper knyttet til det å være en trygg, stabil mann kom også høyt opp. De egenskapene som først og fremst ble valgt av kvinner, sammenfaller i stor grad med egenskaper knyttet til det å ha en trygg tilknytningsstil.

Tilknytningsstilen din vil si hvilket mønster du viser med tanke på partnere og parforhold, hvordan du kommuniserer, hvor komfortabel du er med sårbarhet og nærhet, hvordan du takler konflikter, hvor flink du er på å formidle grenser og behov og hvordan du fungerer i relasjoner, vennskap og i familien du er en del av. 50% har en trygg tilknytningsstil og har gode forutsetninger for å ha vellykkede relasjoner og forhold. Utrygg tilknytningsstil øker sannsynligheten for seksuelle og relasjonelle vansker, men heldigvis kan du endre tilknytningsstilen din, også som voksen.

Tilknytningsstil spiller inn i stor grad på partnervalg

Tilknytningsstil er noe av det viktigste med tanke på hvem vi er tiltrukket av.

Vi søker ofte egenskaper vi selv mangler uten å være klar over det. De som først og fremst tiltrekkes av badboys, er som regel kvinner med en utrygg tilknytningstil, og da først og fremst de med en desorganisert tilknytningsstil (med engstelige trekk). Samtidig har man ofte tanke om å kunne "redde" eller "reformere" bad boyen. Her er selvbildet ofte lavt, og man er derfor ofte ekstra tiltrukket av selvsikre menn som kan gi en det man opplever at man mangler. Ettersom de fleste "bad boys" er unnvikende, og på den motsatte siden av tilknytningskalaen, skaper denne polariteten mye tiltrekning veldig raskt (NB! Kun ytterst få av de med unnvikende tilknytning er bad boys!). Det er selvsagt en rekke andre årsaker til at noen få kvinner tiltrekkes av bad boys, men tilknytningsstil er en av de viktigste årsakene bak hvem vi blir tiltrukket av generelt sett.

Flesteparten av kvinner har null interesse av dårlig oppførsel

På samme måte er det mye mindre sannsynlig at en kvinne med trygg tilknytningsstil er tiltrukket av partnere som behandler henne dårlig. Hun vil sette grenser for slik oppførsel tidlig, noe som enten vil medføre at relasjonen ryker eller at hun oppnår den respekten og oppførselen hun forventer i et forhold. Rundt 50% av befolkningen antas å ha en slik tilknytningsstil som sin hovedstil. I møtet med en person med utrygg tilknytningstil kan imidlertid selv trygge personer få en eventuelt utrygg sekundær tilknytningsstil aktivert. Dermed kan uheldige mønstre likevel snike seg inn i relasjonen, og også andre forhold som påvirker tiltrekning kan være til stede. Derfor er det ikke slik at trygge personer aldri tiltrekkes av bad boys, men det vil være ekstremt mye mindre sannsynlig.

Menn som er mest sint over kvinners tilsynelatende fascinasjon for bad boys, har gått glipp av et viktig poeng. Det er ikke de dårlige egenskapene ved bad boy'n som først og fremst tiltrekker. Du får ikke mer draget av å behandle kvinner dårlig. Det er tvert i mot de andre egenskapene bad boyen har, som først og fremst skaper tiltrekning hos kvinner. Egenskaper som selvtillit, handlekraft, evne til å være tydelig på egne grenser og behov er ofte forbundet med tiltrekning. Det samme gjelder for seksuell selvtillit. Det siste kan du trene opp enkelt på kurs hos oss.

Nice guys har kvaliteter som kan virke mot sin hensikt

"Nice guys" har en rekke gode egenskaper. Problemet er bare at de også har lett for å komme med egenskaper som kan virke mot sin hensikt på sjekkemarkedet. De har en tendens til å være passive, tilbakelente, submissive og konfliktskye. På grunn av mangelen på grenser vil mange også være veldig føyelige, ofte langt forbi tøffel-nivå. Mange har en sterk underliggende usikkerhet og foretrekker å følge fremfor å lede. Egenskaper som vanligvis forbindes med maskulinitet, som handlekraftighet og ledelse, er ofte lite utviklet. Disse egenskapene som en nice guy har er ikke negative i seg selv. Men, hvis de ikke balanseres med andre egenskaper som kvinner trenger for å føle seg trygg og tiltrukket i et forhold, kan de virke mot sin hensikt.

Snill er ikke problemet

Evolusjonsmessig er kvinner fortsatt tilbøyelig til å å oppleve menn som kan beskytte, forsørge og forsvare som tiltrekkeknde. Forskning bekrefter også at kvinner rangerer snillhet høyt når de leter etter partner. Snillheten er altså et pluss for mister nice guy, ikke et minus. Så hvorfor blir han valgt bort? Jo, mister bad boy har egenskaper hun ikke vil være uten - selv om de kommer servert med en rekke dårlige personlighetstrekk og en kraftig bismak. Nice guyen har ikke de egenskapene de fleste kvinner trenger for å føle seg beskyttet og forsørget i tilstrekkelig grad. Så, dersom hun ikke kan finne eller tiltrekke en trygt tilknyttet mann som har disse egenskapene, vel, så er sannsynligheten økt for at hun dras mot en som kan.

Dette er mennene kvinner vil ha

Menn med en trygg tilknytningstil er populære: De er trygge menn, det vil si et sted mellom "nice guy" og "bad boy."

De gode egenskapene til bad boys deles langt på vei av trygge menn, det vil si menn med en trygg tilknytningsstil. I valget mellom en "bad boy" og en trygg mann, viser imidlertid forskningen at det er nettopp en mann med trygg tilknytning og som behandler dem bra som "vinner" sjekkespillet. En selvsikker, snill og omtenksom mann, som ikke er en tøffel og som samtidig behandler henne bra, vil praktisk talt alltid vinne over en selvsikker bad boy med mange negative personlighetstrekk. Trygge menn har selvsikkerheten og de sosiale ferdighetene som skal til for at hun skal føle seg beskyttet og trygg. De gangene hun likevel ender opp med en bad boy, handler det ofte om at han har egenskaper hun ikke vil være uten - selv om de kommer med en bismak.

Såkalte "nice guys" blir ikke valgt bort fordi de er snille. Hvis man blir valgt bort gjentatte ganger, kan det skyldes uflaks med tanke på matchingen. Det er jo et numbers game å finne noen man passer nok sammen med til å gå videre med. Men, hvis det skjer gjentatte ganger, er det mulig du trenger å lære deg ferdighetene som skal til for å bli bedre med tanke på sjekking og relasjoner. Kanskje er det bare enkelte ting du gjør som virker mot sin hensikt, som du lett kan snu på? Andre ganger kan det være at du ikke enda har utviklet egenskapene hun trenger for å ha det bra i et forhold. Det gjør ikke kvinner storforlangende eller krevende - tvert i mot har alle grunnleggende behov som vi må få dekket, og parforhold møter mange av de behovene for både menn og kvinner.