Hva er en sexolog?

Klinisk sexologi er et tverrfaglig felt som kombinerer blant annet psykologi, sosiologi, medisin og rådgivning for å hjelpe personer som opplever seksuelle bekymringer og seksuelle vansker. En sexolog er spesielt trent på slike problemstillinger og kan hjelpe når sexlivet ikke fungerer eller man har bekymringer eller utfordringer som stjeler livskvalitet og seksuell glede.

Hva jobber en sexolog med?

Sexologer kan jobbe innenfor en lang rekke problemstillinger knyttet til seksualitet. En sexolog kan hjelpe når sexlivet ikke fungerer, og kan blant annet hjelpe med:

 • Kliniske sexologer er opplærte til å håndtere en rekke seksuelle vansker, inkludert ereksjonsvansker, for tidlig utløsning, vaginisme, manglende orgasme, forsinket utløsning også videre. I utgangspunktet brukes terapiretninger med dokumentert effekt for å behandle disse utfordringene.

 • Mange seksuelle problemer stammer fra dårlig kommunikasjon mellom partnere. Kliniske sexologer - spesielt de som er psykologer i bunn - hjelper par med å utvikle effektive kommunikasjonsferdigheter, slik at de kan uttrykke sine behov, ønsker og bekymringer åpent og ærlig.

 • Angst og prestasjonspress kan føre til seksuelle vanskeligheter. Kliniske sexologer arbeider med klienter for å redusere angst og andre utfordringer som bidrar til seksuelle vansker.

 • Kliniske sexologer er ofte godt kjent med LGBTQ+ problemstillinger, inkludert kjønnsidentitet, seksuell orientering og de unike utfordringene som individer innen dette fellesskapet står overfor. De tilbyr støtte, rådgivning og veiledning for å kunne håndtere utfordringene man møter på best mulig.

 • For individer som har opplevd seksuelle traumer eller overgrep, spiller kliniske sexologer en avgjørende rolle i å gjenvinne kontroll over kroppen og bygge sunne seksuelle relasjoner..

 • Opplysningsarbeid og informasjonsarbeid. Dette kan være fokusert på f.eks. å gjøre sexen enda bedre (som vi gjør på kurs i kvinnelig og mannlig seksualitet hos oss) eller på å forebygge seksuelle vansker.

 • Problemer i parforhold knyttet til sexlivet og forskjeller i sexlyst er også en vanlig problemstilling for mange sexologer.

Er sexolog en beskyttet tittel?

Sexolog er ikke en beskyttet tittel slik som psykologtittelen er. Det er ulovlig å kalle sex psykolog hvis man ikke er det, men slik er det altså ikke for sexologer. Det er derfor viktig at du sjekker om behandleren du går til faktisk har formell utdanning og kompetanse innenfor feltet. Vi tillater kun at behandlere tilknyttet oss kaller seg sexologer hvis de har formell utdannelse, eller er psykologer med omfattende videreutdanning innenfor klinisk sexologi. På den måten kan du være sikker på å få kvalifisert hjelp hos oss.
Dame med blankt fjes

Hva skjer når du går til sexolog på nett hos oss for første gang?

 • Du møtes med varme og aksept

  Sexologer har vanligvis gjort en grundig jobb med seg selv for å kunne møte mennesker på en så ikke-dømmende måte som overhodet mulig. De tingene du skammer deg over er sannsynligvis rutine for oss. Vi har med oss stor respekt for hvor sårbart det kan være å snakke om seksuelle vansker, og det er viktig for oss at du møtes med varme, empati og aksept hele veien. Hvis du har valgt en behandler som har listet opp dine vansker som noe han eller hun jobber med, er sannsynligheten stor for at vi kan hjelpe deg.

 • Diskresjon i alle ledd

  I løpet av første time får du informasjon om taushetsplikten. Det vil si at ingenting går videre fra vår side. Ettersom vi gjennomfører konsultasjoner på nett får ingen vite at du eller partner har vært hos oss.

 • Hjelp til å komme videre med din egen behandlingsplan

  Behandling hos sexologer gjøres i samtaleform (sexologer har ikke lov å ha sex med klientene sine - det er veldig uetisk!). Først gjør man en kartlegging av vanskene dine, for å forstå hvordan man kan hjelpe. Man kan oså komme til å snakke om ting som bekymringer, relasjoner, kommunikasjon, medisinske utfordringer og lignende. Deretter utarbeides en individuell behandlingsplan, hvor man bruker dokumentert effektive metoder for å nå målet du som klient har for behandlingen.